Step 4 (S-12760)

From Stepik Wiki
Revision as of 14:44, 13 August 2017 by Valeriy Shagur (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Step on Stepik: https://stepik.org/lesson/3364/step/4

Какое значение будет у переменной i после выполнения фрагмента программы?


1 i = 0
2 while i <= 10:
3     i = i + 1
4     if i > 7:
5         i = i + 2